14 Haziran 2017

Sürdürülebilir Dünya Okulu

İnsan modernleşme süreciyle birlikte doğayla olan bağlarından yavaş yavaş kopmuş, şehir yaşantısı içinde çoğu zaman aylarca toprağa bile basamadan yaşar hale gelmiştir. Çarpık ve plansız kentleşme sonucu yeşil alanlar yok edilmiştir. Sürdürülebilir Dünya Okulunun amacı, çocuklarda bireysel davranışlarımızın sonuçlarının tüm dünyayı nasıl etkilediği konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaçla, nitelikli ve sürdürülebilir çevreleri önemseyen ve talep eden bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu atölyemiz bu dönem aktif değildir.