6 Kasım 2018

Temel Hijyen: Haydi, Eller Suya Sabuna!

Bu atölyenin amacı öğrencilerin sağlık okur-yazarlığına erken bir adım atabilmesini sağlamaktır. Çocuklara hijyenin ne olduğunu, tedavideki ve hastalıktan korunmadaki yerini anlatmak ve tedavi gören çocuklar özelinde hijyenin artan önemini vurgulayarak sağlık bilinci kazandırmak hedeflenmektedir. Atölye Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez tarafından düzenlenecek olup 10-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur