6 Kasım 2018

Sosyal Uyum Atölyesi

Bu atölyenin amacı çocukların farklılıkları kabul ederek sosyal uyumunun pekiştirilmesi ve sosyalleşme süreci için deneyim kazanması, önyargı ve ayrımcılık konularında bir fikir edinebilmeleri ve bunu kendi yaşamsal deneyimlerinde kullanabilmeleri ve çatışma kavramını anlamlandırmalarıdır. 10-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan bu atölye Araş. Gör. Yunus Kara tarafından koordine edilecektir.

Başvur