6 Kasım 2018

“Sonunu Sen Çiz”: Yaratıcı Düşünme ve Öykü Oluşturma

İki kurmaca faaliyetin bir arada olduğu bu atölyede amaç, okuma sevgisini ve yaratıcı üretimi pekiştirmektir. Bu atölye sayesinde öyküleri tamamlama uygulamalarıyla çocuklardaki, bağlama ve olay akışına uygun düşünme becerisi ve duygu ve düşüncelerin resim gibi yaratıcı bir araç yoluyla anlatma becerisini güçlendirmek hedeflenmektedir. Atölye Araş. Gör. Burcu İldeniz tarafından düzenlenecek olup 7-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur