6 Kasım 2018

“Şifayı Kapmak”: İlacı Nasıl Doğru Kullanırız?

Bu atölyenin amacı öğrencilerin sağlık okur-yazarlığına erken bir adım atabilmesini sağlamaktır. Çocuklara ilacın ne olduğunu, tedavideki ve hastalıktan korunmadaki yerini, tedavi gören çocuklar özelinde ilaçtan korkulmaması gerektiğini anlatmak ve böylece sağlık bilinci kazandırmak hedeflenmektedir. Atölye Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez tarafından düzenlenecek olup 10-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur