6 Kasım 2018

İyi Arkadaşlık ve Akran Etkileşimi Atölyesi

Bu atölyenin amacı iyi arkadaş ilişkilerinin nasıl olabileceğini araştırma, olumlu/olumsuz arkadaş ilişkilerini keşfetme, kendi arkadaşlık özelliklerini belirleme, gruplaşmanın ne olduğunu anlamak ve yeni dostluk edinme yolunda engellerle başa çıkma becerilerini çocuklara kazandırmaktır. Çocukların sosyal beceri gelişimlerine destek verilmesi hedeflenen bu atölye, 10-14 yaş grubundaki çocuklara hitap edecek ve Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar tarafından koordine edilecektir.

Başvur