6 Kasım 2018

İstanbul’da Zaman Yolculuğu

Bu atölye öğrencileri İstanbul’un geçmişine götürüyor. İstanbul’da eski zamanlardaki günlük yaşayış tarzının, o zamanlarda bu coğrafyada yaşamış toplumların gelenek ve göreneklerinin anlatılacağı bu atölyeyle öğrenciler şu anda yaşamış oldukları yerleri tarihsel bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci Yılmaz tarafından düzenlenecek bu atölye 10-14 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur