6 Kasım 2018

Demokrasi, Birey Olma Özgürlüğü ve Farklılıklara Saygı

Bu atölye demokrasi ve bireysel hak ve tercihler gibi çocuklara uzak gelebilecek kavramların basit şekilde çocuklara aktarılmasını ve çocukların bu kavramları günlük hayatta gözlemleyebilir hâle gelmesini amaçlamaktadır. Bu sayede, öğrencilerin bireysel hak ve özgürlükler ve farklılıklara saygı konusunda yeniden düşünmesi teşvik edilebilecek ve bireysel anlamda kendilerini kurgulamaları için bir kapı aralanacaktır. Atölye Dr. Diğdem Soyaltın tarafından düzenlenecek olup 10-14 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur