6 Kasım 2018

Çocuktan Al Haberi

Bu atölyenin amacı öğrencilere temel iletişim ve medya bilgilerine aşinalık kazandırmak ve onların medya okur-yazarlığına katkıda bulunmaktır. Bu atölye sayesinde öğrenciler “Medya nedir?”, “Haber nedir?”, “İletişim nedir?” gibi temel sorulara yanıt verebilecek ve atölyenin sonunda kendi gazetelerini çıkaracaklardır. Atölye Araş. Gör. Rüya Yüksel tarafından düzenlenecek olup 10-14 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur