6 Kasım 2018

Çatışmadan da Çözebiliriz…

Bu atölyenin amacı, gündelik hayatta çatışmaya yol açan nedenleri sorgulamak, çatışmaya yol açan iletişim engellerini fark etmek ve çatışma çözümü için gerekli çözüm yollarını tartışmaktır. Bu atölye sayesinde, çocuklar, çatışma durumu karşısında alternatif çözüm yollarını değerlendirir ve uygularlar. Atölye Dr. Öğr. Üyesi Fulya Giray Sözen tarafından düzenlenecek olup 10-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Başvur