1 Kasım 2018

Bilinç Akışından Yaratıcı Yazarlığa Atölyesi

Bu atölyede çocuklardan çeşitli objeler aracılığıyla akıllarına gelen her şeyi, içlerinden geldiği gibi yazmaları istenecektir. Herhangi bir mantıksal çerçeve ya da önyargı ile kendilerini kısıtlamayarak özgürce fikirlerini, duygularını, anılarını, birikimlerini kullanmaları ve bunu yazıya dökerek gruptakilerle paylaşmaları beklenecektir. Bunun sonucunda çocukların daha önce karşılaşmadıkları bir terim olan “bilinç akışı” hayatlarına dâhil edilerek hayal güçlerini harekete geçecek ve üretme kabiliyetini gelişecektir. Atölye 8-12 yaş arası çocuklara yönelik olup Öğr. Gör. Evşen Çerkeşli tarafından koordine edilecektir.

Başvur