ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Atölyelerimiz

Bu koordinatörlüğün görevi “Çocuk Üniversitesi” modelini üniversitemiz bünyesinde oluşturarak İstanbul’da yaşayan çocuklara hizmet vermektir.
Sanatsal El Yapımı Kâğıt Atölyesi

Yüzyıllardır kullandığımız kâğıdın nasıl yapıldığını biliyor muyuz? Bu atölyede, sanatsal el yapımı kâğıtlar üreteceğiz.

İyi Arkadaşlık ve Akran Etkileşimi Atölyesi

Bu atölyenin amacı iyi arkadaş ilişkilerinin nasıl olabileceğini araştırma, olumlu/olumsuz arkadaş ilişkilerini keşfetme, kendi arkadaşlık özelliklerini belirleme, gruplaşmanın ne olduğunu anlamak ve yeni dostluk edinme yolunda engellerle başa çıkma becerilerini çocuklara kazandırmaktır.

Sosyal Uyum Atölyesi

Bu atölyenin amacı çocukların farklılıkları kabul ederek sosyal uyumunun pekiştirilmesi ve sosyalleşme süreci için deneyim kazanması, önyargı ve ayrımcılık, çatışma gibi kavramları anlamlandırmalarıdır.

Zaman Yolcuları: Geçmişe Misafir Olmak

Teori ve pratiğin bir arada sunulduğu bu atölye, geçmiş tarihlerde bu coğrafyada yaşayan toplulukların gelenek ve göreneklerini aktarırken, çocukların o günlere ait kostüm tasarlamalarını sağlamaktadır.

Duygularla İletişim Atölyesi

Bu atölyede öğrenciler yaşlarına uygun çeşitli oyun ve uygulamalarla kendi duygularıyla iletişime geçecek ve duygularına olan farkındalıkları artacaktır.

İstanbul’da Zaman Yolculuğu

Bu atölye öğrencileri İstanbul’un geçmişine götürüyor. İstanbul’da eski zamanlardaki günlük yaşayış tarzı, o zamanlarda bu coğrafyada yaşamış toplumların gelenek ve görenekleri

Çocuktan Al Haberi

Medya nedir? Haber nedir? İletişim nedir? Bu atölyenin amacı öğrencilere temel iletişim ve medya bilgilerine aşinalık kazandırmak ve onların medya okur-yazarlığına katkıda bulunmaktır.

“Sonunu Sen Çiz”: Yaratıcı Düşünme ve Öykü Oluşturma

İki kurmaca faaliyetin bir arada olduğu bu atölyede amaç, okuma sevgisini ve yaratıcı üretimi pekiştirmektir.

Diyalog Müzesi ile Farkındalık Atölyesi Çalışması

Farklı duyu organlarının varlığını keşfetmek, engelli birey farkındalığına sahip olmak ve onlarla iletişim deneyimi yaşamak bu atölyenin hedef kazanımları arasındadır.

Demokrasi, Birey Olma Özgürlüğü ve Farklılıklara Saygı

Bu atölyede öğrencilerin bireysel hak ve özgürlükler ve farklılıklara saygı konusunda yeniden düşünmesi teşvik edilebilecek ve bireysel anlamda kendilerini kurgulamaları için bir kapı aralanacaktır.

“Şifayı Kapmak”: İlacı Nasıl Doğru Kullanırız?

Çocuklara ilacın ne olduğunu, tedavideki ve hastalıktan korunmadaki yerini, tedavi gören çocuklar özelinde ilaçtan korkulmaması gerektiğini anlatmak ve böylece sağlık bilinci kazandırmak bu atölyenin amaçları arasındadır.

Temel Hijyen: Haydi, Eller Suya Sabuna!

Çocuklara hijyenin ne olduğunu, tedavideki ve hastalıktan korunmadaki yerini anlatmak ve tedavi gören çocuklar özelinde hijyenin artan önemini vurgulayarak sağlık bilinci kazandırmak bu atölyenin amaçları arasındadır.

Çatışmadan da Çözebiliriz

Bu atölyenin amacı, gündelik hayatta çatışmaya yol açan nedenleri sorgulamak, çatışmaya yol açan iletişim engellerini fark etmek ve çatışma çözümü için gerekli çözüm yollarını tartışmaktır.

Keçe Sabun Atölyesi

Bu atölye sayesinde çocukların öz bakım becerileri ile ilgili farkındalığı artacak ve keçe sabunu yapmayı öğrenecektirler.

EKİBİMİZ

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar
Çocuk Üniversitesi Koordinatörü
Aylin İlden Koçkar, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Öğr. Gör. Demet Kara
Öğr. Gör. Demet Kara
Uzm. Psikolog
Demet Kara, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Arş. Gör. Burcu İldeniz
Arş. Gör. Burcu İldeniz
Psikolog
Burcu İldeniz, Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Arş. Gör. Sercan Karlıdağ
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider